IN BALANS VAN TOP TOT TEEN 
Ik geloof dat balans tussen leiderschap en management aan de top van organisaties een primaire voorwaarde is tot duurzaam succes. Vooral voor het middenkader is de balans tussen aandeelhouderswaarde en innovatie – werkgeluk uitdagend. Leiderschap inspireert, verdiept, verbindt, geeft richting en stimuleert de creativiteit en wendbaarheid die nodig is om voorwaarts te komen. Management zorgt voor kloppende processen, taken, verantwoordelijkheden, control mechanismen, rapportages en focus op het behalen van korte termijn doelen. De moderne leider is van waarde doordat hij/zij de juiste balans weet toe te passen in de praktijk.

VERANDERING VERGT LEIDERSCHAP
Nieuwe generaties werknemers en de continu veranderende dynamiek in de maatschappij verlangen leiderschap. Zij zoeken inspiratie en een werkomgeving die voldoet aan hun wensen. De uitdaging voor leiders is het vinden van balans in de aanpak. Naast de verstandelijke aanpak geloof ik dat vertrouwen op intuïtie en gevoel voor leiders essentieel is om van waarde te zijn voor de organisatie. Diversiteit in de bestuurskamer zie ik als andere uitdaging. Dat gaat niet alleen over man/vrouw. Dat gaat juist over het uitnodigen van leiderschap talent met andere perspectieven, competenties en vaardigheden. 

LET'S DO THIS!

LEIDEN
Mensen willen leiders volgen die realistische doelen stellen. Leiders die medewerkers inspireren en uitdagen om vol optimisme en vanuit het collectief belang de doelen te bereiken. Leiders die de mensen aanmoedigen om open te staan voor nieuwe ideeën en uitnodigen tot creativiteit. Die steun bieden en vanuit empathisch vermogen gezonde relaties smeden en koesteren. Leiders die diversiteit en inclusie koesteren en de beste ideeën de ruimte geven. En natuurlijk beheersen deze leiders management vaardigheden. In een tijdgewricht dat draait om verandering, vernieuwing en waarde creatie is leiderschap in alle geledingen essentieel.

MANAGEN
Tot voor kort draaide de relatie tussen een manager en de medewerker om het bereiken van efficiency en financieel resultaat. De mate van denkkracht maakte je tot directeur of manager. De mens werd beschouwd, aangestuurd en afgerekend als productiemiddel. Strategisch denken zorgde ervoor dat we planmatig en gecontroleerd doelen bereikten. Alles wat in uitkomst of gedrag afweek, werd veroordeeld. Dit is hoe we zijn geconditioneerd en we zijn er enorm goed in geworden! Men snapt dat er resultaat geboekt moet worden. De manier waarop maakt nogal een verschil in motivatie en resultaat. Het nodigt managers uit ook leiderschap toe te passen in een mix die voor de leider en de organisatie werkt.

OVEREENKOMST
Er is overigens geen beter of slechter tussen beide aanpakken. De mix die je hanteert en die bij jou past maakt het verschil. De overeenkomst tussen leiderschap en management zit in het willen bereiken van doelen, het uitdragen van visie, optimaliseren van rendement en het motiveren van mensen. Toch zit er in de kern een wezenlijk verschil tussen de persoon, de intentie waarmee je dingen doet en het invullen van de rol:

Kenmerken van management:

 • taak en resultaat gedreven;
 • handelt vanuit hoofd en ratio;
 • gedreven door proces en control;
 • korte termijn gedreven;
 • focus op business;
 • druk zijn is een goed teken;
 • interesse in hoe resultaat wordt behaald;
 • past trucs en methodes doelgericht toe;
 • beslist liefst alles zelf, beheerst kosten;
 • avers van risico en verandering;
 • handelt in de situatie naar oordeel en aanname;
 • hoort aan en beantwoord;
 • reageert als resultaat onder druk komt;
 • angst voor gezichtsverlies;
 • stelt doelen, koerst op gedetailleerde plannen;
 • stuurt medewerkers aan, hiërarchie;
 • wil veranderen;
 • realiseert targets.

Kenmerken van leiderschap:

 • gedreven door waarde creatie;
 • weet intuïtief, betrekt hoofd, hart en gevoel; 
 • geeft vertrouwen, beïnvloedt en vraagt updates;
 • verbindt korte en lange termijn
 • oog voor mens en business;
 • creëert rust en ruimte;
 • van nature nieuwsgierig;
 • handelt vanuit oprechte intentie;
 • stimuleert, vertrouwt en geeft verantwoordelijkheid;
 • omarmt risico en verandering;
 • ziet kansen, verdiept vrij van oordeel en aanname;
 • luistert en stelt verdiepende vragen;
 • reageert als energie verschuift;
 • toont kwetsbaarheid;
 • geeft richting en vraagt voortgang;
 • werkt samen met het team, gelijkwaardigheid;
 • bewust transformeren of veranderen;
 • verhoogt de verwachting.

HET GAAT OM DE MIX DIE WERKT
De uitdaging voor leiders is het vinden van de juiste balans, die aansluit bij de behoefte van de medewerkers, verandering -en ontwikkelingsfase van de organisatie. Dat vraagt aanpassingsvermogen, zelfinzicht en de bereidheid om die balans continu bewust te bewaken.

En die verandering vraagt om zelfinzicht en het bewust maken van cruciale keuzes in je aanpak.