TRANSFORMEER, ONTDEK, BEWEEG
Wil je menskracht ontdekken en effectief omgaan met complexe uitdagingen of veranderingen? Ga dan mee het groen in. Wij zijn dan graag je gids. Wij bieden een praktijkgerichte ontwikkelbenadering, die voorziet in heldere stappen en manieren, die je zelfstandig verder helpen. Wel zo fijn voor de verandering.

De groene wijze vormt je transformatie kompas en helpt je navigeren door alle verandering. Wij staan als gids graag aan je zijde bij alle verandering.

START HIER JE REIS!

TRANSFORMATIE IN 6 STAPPEN

1: Verkennen en veilig maken
Eerst maken we kennis. Wij geloven dat onze samenwerking alleen werkt, als we onderling veiligheid en vertrouwen ervaren. Dat doen we door eerst samen te wandelen en vervolgens in sessies de vraagstelling, huidige situatie en de manier waarop ik kan ondersteunen te verkennen. Dat kan buiten en binnen (en als het echt niet anders kan ook online). Vervolgens besluiten we of we samen de reis aan gaan.

Vanaf het begin nemen we direct betrokkenen en belanghebbenden mee op reis. We laten ons voeden door hun input en blijven daarbij uit het oordeel. Daar waar nodig verdiepen we door tot we de grondoorzaak kennen, waardoor we zicht krijgen op de oplossingsrichting. Of wat blokkeert of als barrière wordt ervaren. Al die inzichten en informatie vertalen we naar een praktische aanpak.

2: Ruimte maken

Vanaf de start kom je allerlei zaken tegen die potentieel de voortgang blokkeren of barrières opwerpen. Ruimte maken doe je door die elementen te doorgronden en de grondoorzaak weg te nemen. Geen halve, maar hele maatregelen. Daardoor creëer je rust en ruimte voor een positief vervolg.

3: De juiste aanpak vormen
Met heldere doelen voor ogen, bepalen we hoe we dat gaan organiseren, uitvoeren en in welke overzichtelijk stappen we te werk gaan. We vormen kernteams met mensen die extra energie en tijd in de verandering willen stoppen. De juiste aanpak vormen is altijd maatwerk, want iedere stap kent haar eigen dynamiek. Iedere stap veroorzaakt nieuwe situaties. Dat vergt creativiteit en navigatiekunst. Dan is het cruciaal bewust te kiezen of je de situatie top-down, bottom-up of hybride benadert.

4: Richten en verbinden
In de organisatietransformatie betrek je alle lagen, waarbij helderheid en transparantie essentieel zijn. Je initieert beweging door duidelijke intenties te communiceren, waardoor medewerkers de ruimte krijgen om in te stappen. Door voortdurend oog, oor en gevoel te hebben voor wat er in de organisatie speelt, creëer je een continue stroom van betrokkenheid. Gestructureerd werkend aan bewustwording, gebruik je workshops, brainstormsessies en inspiratiesessies om bottom-up informatie op te halen en ideeën te verzamelen. Ik ondersteun bij het ontwerp van het proces en de inhoud, waarbij samenwerking met andere professionals wordt ingezet indien nodig, voor het optimale resultaat.

5: Doen, ontdekken en ontwikkelen
Gedurende de transformatie begeleid ik je als gids, waarbij het proces draait om actie, ontdekking en het ervaren van wat wel en niet werkt. Jij brengt beweging op gang, wat verschuivingen boven en onder de oppervlakte teweegbrengt. Met iedere medewerker die op zijn eigen moment stappen zet, betreed je onbekend terrein tussen het oude en nieuwe. Deze hybride overgangsfase, soms complex, vereist navigatiekunst. Onze rust, praktijkervaring en intuïtiekracht ondersteunen je, waardoor je navigatiekunst ontwikkelt en ontdekt hoe intuïtie en logica samenwerken. Het succesvol doorlopen van dit proces betekent het slagen van onze gezamenlijke missie.

6: Afronden en evalueren
Nu neem jij het roer in handen. Naar gelang de vordering van de transformatie, wordt onze rol geleidelijk kleiner, en die van jou en je team groter. Tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie helpen om te benoemen en beseffen wat de ontwikkeling is geweest en hoe dat beklijft. In de reis die volgt wandelen we graag stukjes met je mee. Daarvoor neem je een abonnement op onze beschikbaarheid. Dat houdt ons positief verbonden.