LATEN WE SAMEN MENS-ZIJN
Wij geloven in de welwillendheid van mensen, hun uiteenlopende uniciteit en hun veerkracht. Mensen hiervoor ruimte geven maakt mensen prachtig, en de omgeving waar ze deel van zijn krachtig. Dat geeft rust. Het ontspant om gezien, gevoeld en gehoord te worden in volle openheid. Leiden vanuit menskracht waarborgt puur plezier, minder vanuit het verstand en meer vanuit verbinding. Op menskracht samenwerken en bedrijfskundig scherp zijn zorgt voor het soort broeien waarvan alles gaat bloeien. Wat een verademing. Cijfers liegen niet.

EEN REIS VOL ONGEMAK
Onze reis bracht ons van rennen naar wandelen. De natuur in, het veld in en op. Onder druk en in complexe situaties hebben we ervaren dat intuïtie, innerlijke wijsheid voorbij het logische brein, de sleutel was tot het creëren, behouden en versterken van verbinding. In die lastige situaties vormden we samen met kernteams een mindset en organisatiecultuur gebaseerd op openheid en vertrouwen, leidend tot transformatie en innovatie. Vaak tegen de stroom in. En dat was vaak ongemakkelijk, doordat van hogerhand conventioneel, vol onbegrip en oordelend naar ons doen en laten werd gekeken. Pas later begrepen we dat dat niet zozeer over onszelf ging. Bovendien waren de prestaties en resultaten boven de norm. Daardoor leerden we dat balans tussen menskracht en bedrijfskundige scherpte cruciaal is. Die ervaring brengen we nu in als gids voor leiders en teams in soortgelijke situaties.

ONZE ERVARING
Alle transformatiegidsen hebben meer dan 20 jaar ervaring in diverse organisaties, leiderschapsrollen, senior management en organisatietransformaties. We doorvoelen en begrijpen de rol van leider en de mensen in de organisatie. Dat maakt ons sterk op inhoud en proces. We spreken(inter-)nationaal, geven lezingen en workshops, en zijn (co-)auteur van een aantal boeken en artikelen.

ONZE BELOFTE
Wanneer we samen helder hebben waar jij of je organisatie in het rood zit, helpen wij je het groen in op een prettige, integere manier. Als je wilt ontdekken hoe het werkt in de praktijk en intuïtief aanvoelt wat we bedoelen ben je uitgenodigd om samen met een van ons het veld op te gaan. 

SOLVITUR AMBULANDO
Is een Latijnse uitdrukking die betekent dat “problemen worden opgelost tijdens het wandelen”. Beweging creëert beweging. In en op het veld valt veel te ontdekken. De ideale plek om het groen in te gaan met jezelf of je team. Er is alle ruimte voor het verkennen van andere perspectieven, diepere lagen en wat van binnen naar buiten wil komen. Onze gidsen faciliteren effectieve en vernieuwende vormen die bewustmaken van keuzes en kansen. Als je maar wilt. Het brengt je energie en focus voor zinnige zaken. 

GA JE MEE HET VELD OP?