Ik geloof in groei door verandering. In iedere uitdaging of probleem schuilt een kans. Soms moet het anders. Dat uit zich in negatieve energie, negatief financieel resultaat of dat je iets als complex en hardnekkig ervaart. Soms wil je anders. De kans die in die situaties verscholen ligt duidt op verandering. Het nodigt uit tot bewustwording van de eigen rol en het maken van cruciale keuzes. Daardoor ben je in staat kansen te verzilveren. Je haalt eruit wat er al in zit. Voor jezelf en de omgeving. 

In het begeleiden van die verandering en het toepassen van Open leiderschap ondersteun ik directies en management. Ik geef praktisch en doordacht advies voor het maken van cruciale keuzes en de te hanteren aanpak. Ik boog daarbij op ruim 20 jaar praktijkervaring met verandering, management en leiderschap.