VOOR EEN CULTUUR VAN CREATIVITEIT, VEERKRACHT EN INNOVATIE

Een Open leider stimuleert passie en performance bij de mensen. Hij of zij is zich bewust van het feit dat creatieve, talentvolle en betrokken mensen de bron zijn van innovatie, vindingrijkheid en onderscheidend vermogen. En financieel resultaat. De kern is het creëren en koesteren van een werkomgeving op basis van openheid en vertrouwen. Daarin gedijt iedere generatie en verandering. Als mensen zichzelf zijn, haal je het beste in de mensen en dus je organisatie naar boven. 

ZET DIE EERSTE STAP

DE BRUGFUNCTIE TUSSEN TEAM EN HOGERHAND
De Open leider fungeert in de meeste organisaties als een bruggenhoofd tussen het zijn van de leider voor je team en manager voor de directie. Ik heb in de praktijk geleerd en ervaren dat dit een prima modus is, mits je volledig jezelf bent in beide situaties. Mag bij jou het resultaat gaan over werkgeluk, onderscheidend vermogen en winst?

OPENHEID: DE MAGNEET VOOR TALENT
Door mensen uit te nodigen om bij te dragen, ontstaat een samenwerking tussen intrinsiek gemotiveerde mensen. Die betrokkenheid, creativiteit en vindingrijkheid maakt dat er continu vernieuwing en verbetering aan de orde is. Problemen worden snel gedetecteerd en opgepakt. Dat maakt verandering normaal. De mensen zijn betrokken en hebben plezier en vertrouwen. Die positieve energetische flow werkt als een magneet voor talent en nieuwe klanten.

LEES HIER HOE JIJ HET TOE KUNT PASSEN

VIJF KARAKTERISTIEKEN

  • Transparantie
  • Inclusie
  • Community
  • Samenwerking
  • Adaptief vermogen
VERKEN TICCA!

PRAKTISCHE LEIDRAAD
De Open leider omarmt de karakteristieken van de Open organisatie in de manier van organiseren, denken en doen. Het begrijpen, doorleven en toepassen van de vijf karakteristieken vormen de basis. De mate en vorm waarin die karakteristieken bijdragen ontstaat organisch, afhankelijk van de dynamiek, type en mate van volwassenheid van de leider en de organisatie. Dat proces is nooit af. Daarmee is het eerder een leidraad dan een doel. En laten we eerlijk zijn, openheid en nieuwsgierigheid zijn onderdeel van je natuur. Je kunt er dus direct mee starten.

UNIEK IN NEDERLAND: OPENORG AMBASSADOR
Door kennis te maken met RedHat ontdekte oprichter Jos Groen de karakteristieken van de Open Organisatie. Hij ervoer het als een verademing. Het stimuleerde hem om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het gedachtegoed en vertaling naar leiderschap en organisatiecultuur in de praktijk. Het brengt hem de internationale erkenning als OpenOrg Ambassador.

Jos publiceert internationaal, draagt bij aan projecten en content voor kennisoverdracht. Inmiddels is er een webinar serie ontwikkeld en geeft hij hierin workshops. Zijn bijdrage aan de leaders manual kun je lezen door het hiernaast te downloaden, evenals de definitie van Open leiderschap. Zijn ambassadeurschap geeft met toegang tot de wereldwijde bron van gelijkgestemde pioniers en kennisdragers. 

Vooralsnog is Jos de enige met deze titel in NL en een van de vier ambassadeurs in Europa.

Deze titel geeft me toegang tot de wereldwijde bron van over 30 jaar kennis en ervaring in Open leiderschap. 

HET VERGT LEF EN MOED

HET EFFECT VAN OPENHEID EN VERTROUWEN:
Open leiders creëren een werkomgeving met mensen, die:

  • zich betrokken voelen bij het succes en welzijn van de organisatie;
  • verantwoordelijk zijn voor de eigen inbreng en impact;
  • innovatief zijn, omdat leden met verschillende achtergronden, inzichten en perspectieven hun talenten kunnen ontplooien, uitdagingen aangaan en hun werk met oprechte nieuwsgierigheid benaderen;
  • zelfbewust zijn, omdat mensen graag hun perspectieven delen en zich bewust zijn van hun tekortkomingen en beperkingen;
  • flexibel en risicotolerant zijn, omdat mensen zich gemachtigd voelen om organisatorische systemen en processen te veranderen en zo problemen op te lossen op de manier die zij het beste achten.