DE BESTE AANPAK VERGT EEN BEWUSTE KEUZE
Je voelt diep van binnen dat het anders moet en dat je daar zelf ook een rol in hebt. Hoe pak je dat aan? Ben jij je bewust van de keuze die je hebt? Ben je nieuwsgierig naar de kracht van intuïtie en sta je open om de intelligentie van je hart en gevoel te ontdekken? Durf je los te laten wat niet meer werkt en te ontdekken wat wel werkt? Heb jij de moed om kwetsbaar te zijn en daardoor te groeien? Of hou je liever vast aan wat je al weet en accepteer je dat je dan krijgt wat je kreeg? Het is de keuze tussen veranderen en transformeren. Tussen management en leiderschap. Maak de keuze bewust. Dit is hoe het volgens mij zit.

VERANDEREN IS WAT WE HEBBEN AANGELEERD
We zijn geconditioneerd om een transactionele veranderaanpak te hanteren. Deze benadering werkt met gecontroleerde stappen op basis van een management aanpak van boven naar beneden in de organisatie. Een probleem los je op en het resultaat dient op korte termijn zichtbaar te zijn. De oplossing wordt in de top bedacht en is gebaseerd op denkkracht en ratio. Van bovenaf wordt in woord en daad uitsluitend gestuurd op resultaat. Energetisch wordt afgedwongen dat de energie van boven naar beneden en van buiten naar binnen moet bij de mensen. Dat levert weerstand op. Bij een niet intrinsiek gedragen verandering voeren mensen uit loyaliteit hun taken uit, maar ze ervaren geen motivatie, keuze en waardering; deze mensen staan uit. Zij beperken hun inzet tot het strikt noodzakelijke en mopperen bij het koffieapparaat. Men praat in dat geval alleen over het verleden, toen was alles beter.

Veranderen is alleen effectief als er op korte termijn resultaat geboekt moet worden, de situatie tijdelijk van aard is en dit helder is voor de medewerkers.

TRANSFORMEREN HOOFD EN INTUÏTIE
Bij transformeren faciliteer je dat eruit komt wat er al in zit. Je bent je bewust van het feit dat een probleem niet iets is om direct op te lossen, maar dat het een boodschap is om naar te luisteren. Dat doe je door open en nieuwsgierig te reageren op de boodschap zonder te oordelen. Zo kun je intuïtief aanvoelen waar de boodschap je attent op maakt. Dat vergt leiderschap en de bereidheid om de transformatie te dienen.

WEES BEWUST IN JE KEUZES EN AANPAK 
Intuïtie gaat voorbij het hoofd en betrekt de intelligentie van het hart en gevoel. Dat vraagt bij jou als leider om een innerlijke balans en bewustwording van je eigen rol en keuze in het geheel. Bij transformeren verschuift energie en ontstaat het nieuwe normaal. Je leidt, kijkt, voelt, beleeft en handelt op een manier die natuurlijk aanvoelt. De energie is omgevormd en wil van binnen naar buiten. Het is zo krachtig dat je je niet meer kunt bedenken hoe het ervoor was.

Transformeren is pas effectief als er fundamenteel en duurzaam bewogen wordt naar de nieuwe situatie. Bij de mensen komt op natuurlijke wijze energie vrij om intrinsiek gemotiveerd bij te dragen aan het geheel. Medewerkers staan aan, zijn scherp en dragen gepassioneerd bij aan het geheel. Zij hebben plezier in hun werk en er is een opgewekte sfeer bij het koffieapparaat. Men deelt ideeën en denkt voorwaarts.

“Mensen volgen leiders omdat ze dat willen, niet vanuit hiërarchie, titel of rol.”