HBRD voorziet complexe vraagstukken van een praktische aanpak, zodat de situatie kan transformeren in een duurzaam resultaat. Iedere crisis of situatie, elk probleem staat ogenschijnlijk op zichzelf en vraagt om een aanpak die werkt. Het navigeren door de hybride staat en het faciliteren van transformatie vergt transformationeel leiderschap; TransformActie in de Praktijk.

Verkenning
De verkenning toetst of het uitgangspunt en de randvoorwaarden bij betrokken partijen kloppen. Dat leidt tot een aantal vragen:

  • is er draagvlak voor transformatie?
  • zijn alle randvoorwaarden en uitgangspunten duidelijk en akkoord?
  • is er bereidheid om de hybride staat te aanvaarden?
  • zeggen hoofd, hart en gevoel ‘‘ja” om samen het pad op te gaan?

Als de antwoorden op deze vragen voor de opdrachtgever en HBRD positief zijn, zetten we de volgende stap.

Veilige setting

HBRD neemt deel aan processen en situaties, observeert, stelt vragen en legt verbinding met medewerkers, stakeholders, processen en systemen. We nemen geen stelling, vellen geen oordeel, wel tonen we een onbegrensde nieuwsgierigheid om tot begrip te komen. We creëren een veilige setting en nodigen uit tot openheid en kwetsbaarheid. We verdiepen onze observaties tot we kern te pakken hebben en begrijpen. Dan kunnen we ons begrip delen.

Zicht op de kern

Als er zicht is op de kern ontstaat via de verbeeldingskracht zicht op het perspectief. Intussen ontwikkelt zich een kernteam van medewerkers die openstaan voor de transformatie en de juiste energie tonen. Samen met dit team gaat HBRD op zoek naar de kernrichting.

De kernrichting gaat over de essentie van de organisatie en stuurt naar het perspectief. Dit proces vraagt tijd. Tegelijkertijd werken we aan het elimineren van belemmeringen. Hierdoor komt de juiste energie vrij. Er ontstaan nieuwe ideeën, mensen maken bewuste keuzes, raken gemotiveerd en worden energiek. En zo dragen steeds meer medewerkers bij aan de transformatie.
Eén ding is zeker, in deze fase maakt niets of niemand dezelfde stap op hetzelfde moment.

Cocreatie

Tijdens het transformatieproces laten leiders oude werkwijzen los en creëren nieuwe openheid. Dit gebeurt in gezamenlijkheid wat op situaties een open dynamiek teweegbrengt. Er ontstaat inzicht in de oude, geconditioneerde reflexen, de wens groeit om deze los te laten.

Dit is de fase waarin je als leidinggevende navigeert op onbekend terrein en tegelijkertijd koers houdt in de richting van het perspectief. De cocreatie zorgt ervoor dat een groeiende groep betrokken medewerkers inziet wat zij kan bijdragen. In deze fase leg je het fundament voor plezier, creativiteit en innovatie en ontstaat de juiste performance. De energie begint te stromen, de nieuwe realiteit vormt zich.

Bestendigen

Mensen worden zelfbewust, flexibel en durven zich te uiten. Ze worden ambassadeurs van de organisatie en trekken nieuwe, geïnspireerde collega’s aan.

Toch is het proces niet klaar. Dat is het eigenlijk nooit, maar in deze fase is het tijd om te bestendigen en vanuit het kernteam en de kernrichting ook de rest van de organisatie bij de transformatie te betrekken. Dat gaat altijd op de manier die het beste bij de cultuur en organisatie past.