Nieuwe vraagstukken die vragen om een andere manier van kijken en aanpakken in de dynamiek van de hybride situatie kunnen complex en veeleisend zijn. In dat geval is het waardevol als een ervaringsdeskundige met de nodige ervaring in geslaagde transformaties jou in de dagelijkse praktijk met raad en daad bijstaat. Als mens en met een collegiale insteek.
Jos kan zijn kennis, vaardigheden en capaciteiten inbrengen en delen om jou in dit proces te ondersteunen. Hij stelt overigens niet de wijsheid in pacht te hebben, maar hij is er wel van overtuigd dat zijn nieuwsgierigheid en vaardigheden in elke situatie van waarde zijn.

Door naast je te staan, kan Jos onbevangen waarnemen en inzichten delen. Je krijgt een dieper begrip van de situatie, de transformatie, de toepassing van leiderschap en de manier van organiseren. Jos neemt niet de verantwoordelijkheden over maar biedt ondersteuning bij het maken van keuzes in de praktijk.

Wat kan het mentorschap voor jou betekenen?

bespreek de mogelijkheden